• Yo gaat een samenwerking aan vanaf 3 maanden , half jaar of een 1 jaar.
 • Je aanmelding is tevens je contract en gaat automatisch akkoord met de voorwaarden.
 • Na het ontvangen van de aanmelding worden producten en/of merken eerst zorgvuldig gecontroleerd op de kwaliteit en of het past binnen mijn concept.
 • De verkoopprijs van de producten wordt bepaald door de aanbieder van de producten.
 • De aanbieder is verantwoordelijk voor het invoeren van de producten in ons systeem. Uiteraard kan dit ook door mij verzorgd worden.
 • De barcodes worden aangeleverd door Yo.
 • Yo verzorgd de ruimte en de mogelijkheid voor bezoekers het product te kopen.
 • 100% van de winst is voor de aanbieder van de producten.
 • De uitbetaling geschiedt alleen wanneer de factuur voor die maand in zijn geheel is betaald.
 • De samenwerking gaat of de 1ste of de 15de van de maand in. Producten aanleveren kan 1 dag van te voren of in overleg eerder.
 • Tijdens je avontuur bij Yo kan je gedurende deze periode producten verwisselen en of aanvullen.
 • De samenwerking verlengen gaat automatisch en per maand, tenzij 2 weken voor afloopdatum wordt opgezegd.
 • De producten kunnen na afloop worden opgehaald of opgestuurd mits de huur van de ruimte is betaald. Anders blijven de producten in bezit van Yo, totdat de betaling is geregistreerd.
 • Yo zit in een beveiligd pand en schade en of diefstal van producten worden uiteraard vergoed gedurende de huurperiode en mits goed aangeleverd.
 • Indien in geval van overmacht Yo niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
 • In geval van overmacht ontstaat er in geen geval een recht op schadevergoeding.
 • Onder overmacht wordt elke vreemde oorzaak verstaan, welke niet aan Yo kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van Yo kan worden gevergd.